Ulica Lipowa otwarta


12 września 2022 | Aktualności

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak i poseł Jerzy Materna uczestniczyli w uroczystym otwarciu ulicy Lipowej w Kargowej, drogi zbudowanej dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie pn. ,,Budowa ul. Lipowej w Kargowej” uzyskało dofinansowane w wysokości 1 630 789,75 zł.

W swoim wystąpieniu Wojewoda stwierdził, „że nie zawsze muszą być to drogi główne – to jest droga na nowym osiedlu, która jest bardzo oczekiwana i bardzo potrzebna. Mieszkańcy czekali na nią długo. Widzimy, jaka wspaniała droga powstała dla tych, którzy tu postanowili mieszkać. Cieszę się, że takie właśnie potrzeby zwykłych ludzi – czasami wydawałoby się, że nieduże, ale bardzo ważne dla takiego normalnego komfortu, funkcjonowania – wspierane są przez pieniądze z Programu Inwestycji Strategicznych”.

Wartość zadania stanowi koszt 1.800 tysięcy zł. Udział środków z Programu Inwestycji Strategicznych wyniósł 95 % kosztów przewidzianych we wniosku o dofinansowanie. Zakres inwestycji obejmował budowę jezdni z kostki betonowej o długości ok. 500 m, szerokości 6 m, zjazdów, dojść do posesji oraz budowę chodników po obu stronach drogi, ograniczonej obustronnie krawężnikami betonowymi oraz opornikiem betonowym. Rozbudowa osiedla domków jednorodzinnych stworzyła potrzebę dalszej poprawy infrastruktury drogowej w tej części miasta na osiedlu Dąbrówka.

W ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w 2018 roku gmina Kargowa otrzymała w przeszłości dofinansowanie dla zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Kolejowej w Kargowej” w kwocie 1.468.027 zł, inwestycji o wartości ponad 3 mln złotych, zaś w naborze wniosków w lipcu 2020 roku dofinansowano projekt budowy drogi gminnej w Starym Jaromierzu w wysokości 316.730 zł, zadania o wartości ponad 650 tysięcy zł.  Wcześniej, dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych, gmina otrzymała środki w wysokości 500.000 zł, które przeznaczono na zakup samochodu asenizacyjnego dla ZGK. W październiku ubiegłego roku otrzymaliśmy z Polskiego Ładu łącznie kwotę 4.460.000 zł na budowę dróg, a więc ulicy Lipowej, drogi w Dąbrówce oraz drogi w Chwalimiu, stanowiącej  alternatywne połączenie ze ścieżką rowerową. Natomiast w bieżącym roku otrzymaliśmy  wsparcie finansowe do budowy kanalizacji w Wojnowie w wysokości 5.700.000 zł.