Uczestnictwo w targach TOUR SALON 2017 w Poznaniu Gospodarstwa Rybackiego w Wojnowie Małgorzaty i Grzegorza Koza


28 grudnia 2021 | Gospodarstwo Rybackie

Uczestnictwo w targach TOUR SALON 2017 w Poznaniu Gospodarstwa Rybackiego w Wojnowie Małgorzaty i Grzegorza Koza.

Województwo lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – otrzymało medal Acanthus Aureus za uczestnictwo w targach TOUR SALON 2017 w Poznaniu ze stoiskiem najbardziej sprzyjającym realizacji strategii marketingowej. – Połowa powierzchni naszego województwa to lasy z obszarami cennymi przyrodniczo. Mamy ponad 500 jezior, które kuszą czystością wody. Turystyka to jeden z największych potencjałów, na którym opieramy nasz rozwój – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Więcej: http://lubuskie.pl/news/20412/806/TOUR-SALON-2017-medal-dla-Lubuskiego/d,news-bootstrap/