Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników


17 kwietnia 2023 | Aktualności

W okresie wakacji w 2023 roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci urodzonych w latach 2008 – 2016 (7-15 lat), których przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub uprawniony jest do świadczeń z KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach z KRUS są wady postawy, choroby układu ruchu lub układu oddechowego.
Wnioski od zainteresowanych rolników z województwa lubuskiego przyjmuje Oddział Regionalny w Zielonej Górze i placówki terenowe, do 25 maja 2023 roku po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.
Wniosek dostępny jest w siedzibie Oddziału i placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl.

Ze strony KRUS uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego odbędzie się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu, w terminie od 11.08 – 31.08.2023 roku.
Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami postawy i chorobami narządów układu ruchu odbędzie się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, w terminie od 10 -30.07.2023 roku.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 68 452 31 06.