Szlak bez końca


23 grudnia 2021 | Ścieżki rowerowe

W dniu 27 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zielonej Górze burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski podpisał wniosek o płatność dla projektu pn. Oznakowanie szlaku turystycznego „Szlak bez końca”. Projekt został zgłoszony przez gminę Kargowa w 2011 roku do realizacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGIONU KOZŁA.

Trasa została oznakowana w ubiegłym roku. Projekt o wartości 8811,40 zł, zgodnie z umową refundacja ze środków PROW wyniesie 4 617,80 zł.

W ramach projektu została wydana również mapka „szlaku bez końca” oraz to już w ramach kolejnego projektu (o wartości 11 617,05 zł, refundacja ze środków PROW 6 843,93 zł. ) audioprzewodnik na komórkę, o czym szerzej można przeczytać tu (http://www.kargowa.pl/pl/content/audioprzewodnik-turystyczny-po-szlaku-bez-ko%C5%84ca-pobierz). Na ten projekt został również złożony wniosek o płatność miesiąc wcześniej.

Trasa położona jest z dala od głównych szlaków komunikacyjnych. Przebiega przez Kargowę, Chwalim, Wojnowo, Linie, Wąchabno, Małą Wieś oraz Kopanicę. Wędrówkę można rozpocząć w dowolnym miejscu. Możemy również przebyć ten szlak rowerem.

Realizacja operacji polegającej na oznakowaniu szlaku turystycznego „Szlak bez końca” wprowadzi nową formę sobotnio-niedzielnego relaksu dla mieszkańców gmin Regionu Kozła: Babimostu, Kargowej, Siedlec, Trzciela, Zbąszynka oraz Zbąszynia. Położony jest z dala od głównych szlaków komunikacyjnych. Przebiega przez Kargowę, Chwalim, Wojnowo, Linie, Wąchabno, Małą Wieś oraz Kopanicę. Pieszą wędrówkę można rozpocząć w dowolnym miejscu. Idąc szlakiem mamy możliwość integrowania się z przyrodą, napotykamy rzadkich przedstawicieli fauny. „Szlak bez końca” to ciekawa forma rodzinnego spędzania wolnego czasu na łonie natury, zbierając grzyby lub wędkując. Istnieje możliwość organizacji pikników, zabaw sportowych czy też wycieczek klasowych, połączonych z edukacją młodych ludzi. Szlak jest łatwy, bezpieczny i zachwyca pięknymi widokami – lasami oraz 5 jeziorami: piękne małe jeziorko zacisze usytuowane, w lesie w Chwalimu, j. Wojnowskie, j. Liny, małe Liny (bogate w ryby) oraz jezioro Wąchabno. Możemy również przebyć ten szlak rowerem. Na szlaku odbywają się wyścigi rowerowe MTB, które z roku na rok cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Cel operacji jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Oznakowanie szlaku umożliwi zarejestrowanie go w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK) i znacząco wpłynie na rozpropagowanie tej trasy zarówno wśród turystów, jak i całego Regionu Kozła. Dzięki oznakowanej trasie szacuje się odwiedziny ok. 80 turystów rocznie. Efektem końcowym operacji będzie umiejscowienie drogowskazów oraz tablic informacyjnych na szlaku o długości: 32,5 km oraz sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z mapami i uzgodnieniami przebiegu szlaku.

Wszystkich chętnych zapraszamy na wyprawę po tym malowniczym szlaku.

Mapa Gminy Kargowa i Szlaku bez końca.
Logotypy projektu.