Szkolenie – Pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych dla KGW


24 stycznia 2023 | Aktualności

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

zaprasza na Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich woj. lubuskiego „Pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych dla KGW”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. od godziny 10.00.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa na adres: j.kasprzak@lodr.pl

Informacji na temat szkolenia udziela:
Pani Sylwia Wawrzyniak – Bodnar
Zastępca Kierownika
Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Poniżej do pobrania:
– karta uczestnictwa
– program szkolenia