Szkolenie florystyczne dla KGW


26 października 2022 | Aktualności

Koło Gospodyń Wiejskich w ramach dofinansowania zadania publicznego – Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim, zorganizowała cykl warsztatów florystycznych. Celem warsztatów było przede wszystkim kultywowanie, podtrzymywanie ludowej tradycji związaną z wykonaniem z kwiatów sztucznych tradycyjnych kompozycji/stroików na cmentarz, poznawanie podstawowych zasad układania tzw. bazy pod stroiki adwentowe, wiązanek okolicznościowych i itp. Uczestnicy w swych pracach wyrazili swoje emocje, zaangażowanie i zdobytą wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Dziękujemy Pani Dorocie za przeprowadzone szkolenia.