Stefan Petriuk


27 grudnia 2021 | Honorowi i zasłużeni obywatele

Stefan Petriuk

Uchwała Nr XXIV/144/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa.

01.10.2005 r. na sali kinowej o godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Kargowej, na której zostało przyznane już drugie honorowe obywatelstwo Gminy Kargowa. Otrzymał je pan Stefan Petriuk, autor książki Unrugowa i Kargowa. Jest to monografia Kargowej w której zawarte są poszczególne jej dzieje.

Uzasadnienie:
Pan Stefan Petriuk urodził się 25 stycznia 1949 roku w miejscowości Uście, koło Kolska, obecnie województwo lubuskie. Od 1962 roku mieszka w Niemczech, od roku 1968 do 2002 był 35 lat zawodowym żołnierzem na wysokich stanowiskach w lotnictwie Marynarki Wojennej RFN. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.
Jest wybitnym, znanym na świecie filatelistą, zbierającym i propagującym polskie znaczki pocztowe. Obok przynależności do Związku Filatelistów Niemiec, od 1982 roku jest członkiem Polskiego Związku Filatelistów a od 10 lat członkiem Polskiej Akademii Filatelistyki oraz ekspertem PZF. Jest także członkiem polskich stowarzyszeń filatelistycznych działających za granica:

 • Polonus Philatelic Society (Chicago, USA, od 1982 roku)
 • Polish Philatelic Society in Great Britain ( od 1985 roku)

Ponadto od 1992 roku jest członkiem prestiżowego Klubu The Royal Philatelic Society, London oraz członkiem AIJP (Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Filatelistycznych – od 1985 roku).
Od 1979 roku jest członkiem bardzo ważnej dla polskiej filatelistyki grupy „Bundesarbeitsgemeinschaft Polen e.V. im Bund Deutscher Philatelisten“, której to grupy jest prezydentem nieprzerwanie od roku 1983 roku, a który to Klub skupia zainteresowanych zbieraczy znaczków polskich (ponad 220 członków) z całego świata (m. in. Japonii, Izraela, Namibii, Australii, USA, Holandii, krajów skandynawskich oraz przeszło 20 członków z Polski)
Jest także znanym w świecie wystawcą filatelistycznym. Na światowych wystawach filatelistycznych prezentuje zbiory polskich znaczków pocztowych, uzyskując wysokie wyróżnienia – w tym kilka razy złote medale. Na wielu wystawach krajowych i międzynarodowych prezentował i prezentuje eksponaty poświęcone historii Polski, m.in. „Jeszcze Polska nie zginęła 1794 – 1945“.
Głęboka wiedza historii poczty polskiej i wielostronne badania znaczków pocztowych pozwoliły na nadanie panu Stefanowi Petriukowi praw eksperta PZF (od 1983 roku), a od roku 1985 jest także ekspertem filatelistycznym Związku Filatelistów Niemiec.
Pan Stefan Petriuk jest znanym autorem filatelistycznym. Obok bardzo licznych artykułów publikowanych głównie w prasie niemieckiej, a dotyczących polskich znaczków pocztowych, jest autorem bądź też współautorem kilku pozycji. Jest także tłumaczem książek filatelistycznych polskich i niemieckich. Do najważniejszych opracowań zaliczyć należy:

 • „Poczta miejska m. st. Warszawy 1915 – 1918)“ (w 1980 r.),
 • „Reforma walutowa w Polsce 1950, nadruki „Groszy“ (1982 r.),
 • „Poczty lokalne w okupowanej Polsce 1915 – 1918“ (w 1985 r.).

Jest współautorem takich opracowań jak:

 • „Europa w czasie przełomu, Polska, kraje bałtyckie“ (w 1992 r.),
 • „Nasza praca – nasza nadzieja / Getto Łódzkie 1940 – 1945“ (w 1995 r.),
 • „Poczta w okupowanej Polsce w czasie I wojny światowej“ (w 2000 r.).

Część z powyższych pozycji literatury wyróżniana była także medalami złotymi na światowych wystawach filatelistycznych, a ukazały się one (m. in. w Polsce) często nakładem prywatnym pana Stefan Petriuka. Współpracuje także z redakcjami światowych katalogów filatelistycznych, dbając o odpowiednią wartość naszych znaków pocztowych na rynkach międzynarodowych.
Dla filatelistów niemieckich prowadzi liczne pogadanki i szkolenia dotyczące polskich znaczków pocztowych, historii polskiej znaczkami pisanej. Z jego inicjatywy od 1982 roku regularnie organizowane są Bilateralne Wystawy Filatelistyczne POLSKA – NIEMCY, pierwsza odbyła się w Bremen w 1982 roku.
Pan Stefan Petriuk udziela także bardzo znacznej pomocy filatelistom młodzieżowym w Polsce. Przykładem jest przekazanie wpływów za książkę „Poczty lokalne w okupowanej Polsce 1915 – 1918“ na rzecz filatelistów młodzieżowych. Od wielu lat wspiera – także finansowo – działalność Szkolnego Koła Filatelistów w Kargowej.
Jest członkiem honorowym Młodzieżowego Klubu Filatelistów w Kargowej.
Należy zaznaczyć, że pan Stefan Petriuk na początku lat osiemdziesiątych organizował w Niemczech zbiórkę leków, które poprzez Polski Związek Filatelistów były przekazywane do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Konstancinie, gdzie działa Młodzieżowe Koło Specjalne PZF.
Za swą działalność na rzecz polskiej filatelistyki pan Stefan Petriuk wyróżniony został przez Polski Związek Filatelistów m. in.:

 • medalem „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych“ (dwukrotnie, w latach 1986 i 1994)
 • złotą odznaką „Za zasługi dla polskiej filatelistyki“
 • odznaką „100 lat filatelistyki polskiej“

W 2004 r. otrzymał najwyższe odznaczenie Polskiego Związku Filatelistów – Statuetkę „PRYMUS“- Polskiego Oskara w filatelistyce, za najlepszy eksponat roku 2003.
Za swoje zasługi społeczne został wielokrotnie odznaczony w 1995 r.

 • „Medalem za zasługi dla miasta Łodź“,
 • w 1997 r. „Złotym Krzyżem Bundeswehry“.

Za zasługi wojskowe dla Polski odznaczony został w roku 2000 przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego „Złotym Krzyżem Zasługi“.
Pan Stefan Petriuk jest autorem monografii Kargowej . W roku 2005 z własnej inicjatywy na swój koszt wydał książkę pt. „Unrungowa i Kargowa – Miasto powstałe w czasach tolerancji, podczas istniejących napięć między Polakami i Niemcami”. W najbliższym czasie Pan Petriuk pragnie przekazać władzom miasta ze swoich zbiorów wiele cennych pamiątek dotyczących historii naszego miasta.
Z rąk burmistrza Janusza Kłysa p. Stefan Petriuk odebrał dyplom oraz witraż z herbem „Honorowy Obywatel Gminy Kargowa”.
Przybyły na uroczystość rektor Wyższej Szkoły Zawodowej senator prof. Marian Miłek nawiązując do historii naszego miasta powiedział, że jesteśmy tylko ogniwami w tworzeniu jej historii. Podziękował za zaproszenie, a także w bardzo ciepłych słowach wyraził się o naszym mieście i kargowskiej młodzieży studiującej w Sulechowie. Na uroczystą sesję przybyli: córka właścicielki pałacu w Kargowej p. Katerina Humorg oraz potomek właścicieli Kargowej prof. Werenr Unruh. Obydwoje nie kryli wzruszenia, że mogli uczestniczyć w tak ważnej uroczystości jaką było 350 – lecie założenia miasta Kargowa. W sesji uczestniczyła delegacja z zaprzyjaźnionej Gminy Jatznick. Burmistrz Jatznick przekazując gratulacje z okazji naszego święta podarował metalową paterę z herbem Jatznick.
Pan Stefan Petriuk podziękował za tak szczególne wyróżnienie, a także przekazał burmistrzowi Januszowi Kłysowi oryginalną kronikę Kargowej.

Wycieczka dla dzieci i młodzieży z Kargowej

Honorowy Obywatel Kargowej Pan Stefan Petriuk zaprasił dzieci i młodzież kargowskich szkół tym razem na wycieczkę do Żagania.
Termin wycieczki 21 maja 2007r.
W programie zwiedzanie
Żagańskiego Pałacu Kultury,
Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych. (Obejmuje ono tereny obozów jenieckich Stalag VIIIC oraz Stalag Luft III, gdzie w 1944 miała miejsce Wielka ucieczka 80 lotników)
ZESPÓŁ POAUGUSTIAŃSKI – Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP
ZESPÓŁ POAUGUSTIAŃSKI – Dawny klasztor augustianów.
Jest to już trzecia wycieczka dla młodzieży z Kargowej, którą organizuje Pan Stefan Petriuk.

Stefan Petriuk – Honorowy Obywatel Kargowej organizatorem i fundatorem wycieczki.
20 września odbyła się wycieczka do Poznania i Puszyczykowa, której organizatorem i fundatorem był Stefan Petriuk. Tym razem na wycieczkę pojechało 25 uczniów ze świetlicy terapeutycznej.
Uczestnicy wycieczki mieli okazję obejrzeć w kinie trójwymiarowym film pt. GALAPAGOS i zwiedzić Muzeum-Pracownię Literacką Arkadego Fiedlera w Puszczykówku.

Honorowy obywatel Stefan Petriuk z kargowskimi dziećmi na wycieczce w Żaganiu
21 maja po raz trzeci Pan Stefan Petriuk zaprosił 41 uczniów kargowskich szkół tym razem na wycieczkę do Żagania. Uczniowie zwiedzili zespół poaugustiański – Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP wspaniałą bibliotekę klasztorną z XVIII wiecznym wystrojem. Pałac książęcy a w nim Muzeum diabłów Stalag VIII C. W drodze powrotnej w Zielonej Górze wszyscy uczestnicy wycieczki zostali zaproszeni przez fundatora na poczęstunek.

Wycieczka organizowana ze środków finansowych przekazanych przez prof. Georga –Christopha von Unruha i honorowego obywatela Kargowej Stefana Petriuka.
Dla młodzieżowych filatelistów należących do koła działającego w Kargowej była to nagroda za pomoc przy organizacji wystawy filatelistycznej, która odbyła się w 2005r. z okazji 350-lecia lokacji miasta Kargowej. W wycieczce brała też udział grupa uczniów wytypowanych przez dyrekcję szkoły podstawowej i gimnazjum. W programie było zwiedzanie Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, 1,5 godzinna wycieczka podziemnymi korytarzami Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień i zwiedzanie Łagowa. Tutaj Stefan Petriuk zaprosił wszystkie dzieci na poczęstunek. Jako, że wycieczka odbywała się w Dniu Dziecka przewoźnik –PKS zafundował dla wszystkich uczestników słodycze.
Opiekunami na wycieczce byli: Stefan Petriuk, Jolanta Jaworska, Kazimierz Szepelawy i Janusz Baszyński.

Stefan Petriuk wystawia w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
18 maja 2007 r. o godzinie 12 w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu została otwarta interesująca wystawa filatelistyczna pod tytułem “Wszechobecna Cenzura Pocztowa Kontrola korespondencji w Polsce w latach 1918 – 1939”. W 27 gablotach, na 243 kartach wystawowych jest pokazany zbiór Pana Stefana Petriuka z Niemiec. Oprócz wielu bardzo rzadkich znaków cenzury wszelkiego rodzaju, są pokazane również i takie, które dotychczas nie były znane i które są uważane za unikatowe. Z okazji wystawy stosowany jest datownik okolicznościowy.

W uroczystości otwarcia Wystawy brała udział delegacja Kargowej: Z-ca Burmistrza Jerzy Fabiś, Henryk Faryniuk, Janusz Baszyński