Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu ,,Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2022-2027 z perspektywą do 2030 roku”


5 lipca 2022 | Aktualności

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji