Sprawozdania Burmistrza


Burmistrz – Marta Paron

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy.
Burmistrz realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego. Organizacja i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kargowej określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza.
Pracownicy urzędu przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.

Do pobrania:

KADENCJA 2024 – 2029

ARCHIWUM