Sprawozdania Burmistrza


Zdjęcie Burmistrza Kargowej

Burmistrz – Jerzy Fabiś

Gmina Kargowa na Facebook`u

Zgodnie z art.26 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy.

Burmistrz realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego. Organizacja i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kargowej określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza.

Pracownicy urzędu przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.

Do pobrania: