Spotkanie w sprawie wyznaczenia terenów, na których wprowadzony zostanie zakaz hodowli zwierząt


13 stycznia 2022 | Aktualności

W dniu 17 stycznia 2022 r. o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej, Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty ul. Słodowa 2, 66-120 Kargowa odbędzie się spotkanie w sprawie trwającego postępowania dotyczącego podjętej przez Radę Miejską w Kargowej Uchwały Nr 0007.196.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Chwalim, Wojnowo.
Na spotkaniu poruszona zostanie problematyka związana z określeniem funkcji zagospodarowania terenów objętych ww. uchwałą, jak i możliwości wprowadzania zakazów zabudowy, w tym hodowli zwierząt na terenie całej gminy.