Spotkanie słuchaczy Kargowskiego UTW z literatem


22 marca 2023 | Aktualności

W dniu 15 marca w Mediatece odbyło się spotkanie z literatem p. Czesławem Sobkowiakiem – poetą, prozaikiem i krytykiem literackim. Pan Czesław pochodzi z Jaromierza, gdzie spędził swoje dzieciństwo. W swojej twórczości często nawiązuje do miejsc i czasu spędzonego w Jaromierzu.
Spotkanie było sfinansowane z budżetu Gminy Kargowa.