Spotkanie DKK – Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Gminie Kargowa.


4 stycznia 2022 | Aktualności

28 grudnia odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Bibliotece Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej z Józefem Dżumbelakiem Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz nowo przyjętym psychologiem Łukaszem Serafińskim, który będzie wspomagał rodziny z naszej gminy, w których występują problemy wynikające z różnorakich uzależnień.

Celem tego spotkania było przekazanie społeczeństwu informacji poprzez członków DKK, jak w gminie są rozwiązywane problemy społeczne oraz gdzie można uzyskać fachową, nieodpłatną pomoc psychologiczno-terapeutyczną.

Biblioteka przygotowała wystawę dostępnej literatury na temat uzależnień.

Członkinie DKK zadeklarowały swoją pomoc w organizowaniu wszelakich działań zmierzających do edukowania naszych mieszkańców, w jaki sposób zapobiegać i leczyć uzależnienia.

Na spotkanie został zaproszony Jerzy Fabiś Burmistrz Kargowej oraz Tomasz Furtak dyrektor GCK.

DKK obchodził w tym roku 11-lecie swojej działalności.