Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (VIII)


27 stycznia 2022 | Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt „Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (VIII)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i, Działanie 6.1.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Szczegóły w materiałach do pobrania.

Materiały do pobrania: