Raport podsumowujący konsultacje społeczne dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa


30 grudnia 2021 | Konsultacje społeczne

Raport podsumowujący konsultacje społeczne dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa.