Ptasia grypa


24 maja 2022 | Aktualności

Szanowni Mieszkańcy,

Z uwagi na wykrycie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie sąsiedniej  gminy Siedlec, prosimy hodowców drobiu o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad bioasekuracji oraz podjęcie działań mających na celu uniemożliwienie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem. Podstawowe informacje dotyczące zasad bioasekuracji zawarte są w załączniku poniżej. Strefa zagrożona obejmuje miejscowości Stary Jaromierz, Nowy Jaromierz oraz Obra Dolna.