Protokół sporządzony w związku z zamiarem przejęcia nieruchomości nr 409/5 w Chwalimiu


3 października 2022 | Aktualności

Protokół sporządzony w związku z zamiarem przejęcia nieruchomości nr 409/5 w Chwalimiu

Protokół