Projekt zagospodarowania przestrzennego Centrum Sportowego przy ul. Sulechowskiej


7 czerwca 2023 | Aktualności

Przedstawiamy Państwu projekt zagospodarowania terenu planowanego centrum sportowego przy ulicy Sulechowskiej na kargowskim stadionie miejskim i działkach przyległych. W otwartym przetargu dokonaliśmy wyboru oferenta na wykonanie dokumentacji technicznej dwóch obiektów budowlanych, a więc hali sportowej i szatni piłkarskiej oraz bieżni lekkoatletycznej z trybunami. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „EKOBUD” z Łodzi, za kwotę 357 tysięcy złotych. Po dyskusjach z radnymi i w wyniku głosowania na wspólnych komisjach Rady Miejskiej przyjęty został projekt zagospodarowania terenu, który przedstawiamy.

Projektanci dostali zielone światło do projektowania, zgodnie z propozycjami zawartymi w zaprezentowanym  projekcie zagospodarowania.

Priorytetem dla nas jest szatnia sportowa, której projekt poniżej również prezentujemy.