Program wieloletni “Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 – Moduł II


31 maja 2023 | Aktualności

W dniu 25 maja 2023 r. została podpisana umowa między Wojewodą Lubuskim, z upoważnienia którego działa Grażyna Jelsak, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, a Gminą Kargowa reprezentowaną przez Burmistrza Jerzego Fabisia przy kontrasygnacie Skarbnika Marii Szewczyk w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023. Umowa dotyczy modułu II – zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Gmina Kargowa otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 69 360,00 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” na lata 2021-2025