Prace poszukiwawcze w parku w Kargowej


14 kwietnia 2023 | Aktualności

Informujemy, że w dniach 15 i 16 kwietnia 2023 r. w parku, w sąsiedztwie pałacu, przy ul. Wolsztyńskiej w Kargowej będą trwały prace poszukiwawcze ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, szczególnie śladów z oblężenia Kargowej w roku 1735 i z walk wojsk Adama Tarły z załogą saską chroniącą pałac będący własnością Augusta II Mocnego.

Prace będą prowadzone przez Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna NADODRZE z Drzonowa, które uzyskało stosowne zezwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Trzydziestoosobowej grupie poszukiwaczy skarbów będą towarzyszyły telewizja i radio.