Pozyskiwanie środków finansowych z budżetu województwa lubuskiego dla organizacji z obszarów wiejskich


17 stycznia 2024 | Aktualności

Informacja nt. organizowanego w dniu 22 stycznia 2024 r. w LODR Kalsku (godz. 12:00) szkoleniu skierowanego dla organizacji społecznych na terenach wiejskich, w tym Kół Gospodyń Wiejskich czy Ochotniczych Straży Pożarnych pt. ,,Pozyskiwanie środków finansowych z budżetu województwa lubuskiego dla organizacji z obszarów wiejskich”.

Niniejsze szkolenie organizowane jest we współpracy z Samorządem Województwa Lubuskiego.

Gościem specjalnym spotkania będzie Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Zbigniew Kołodziej.

Wśród prelegentów wystąpi p. Jolanta Starzewska – przedstawicielka Lubuskiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, a także p. Anna Budna, Kierownik Wydziału Autoryzacji Płatności i Sprawozdawczości Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

W trakcie szkolenia planowane są warsztaty z wypełniania ofert kierowanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach prowadzonych przez samorząd województwa naborów do projektów społecznych.

  1. Karta zgłoszenia