Postępowanie dotyczące remontu dróg gminnych


28 marca 2022 | Aktualności

W dniu 25 marca 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) dotyczące remontu dróg gminnych.

Materiały dotyczące postępowania znajdują się na stronie miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl
ID Postępowania: e61e2f9f-4165-4468-a42b-ca8bbf81c6b4

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e61e2f9f-4165-4468-a42b-ca8bbf81c6b4