Postępowanie dotyczące budowy ulicy Lipowej w Kargowej


14 marca 2022 | Aktualności

W dniu 11 marca 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) dotyczące budowy ulicy Lipowej w Kargowej.

Materiały dotyczące postępowania znajdują się na stronie miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
ID Postępowania: 44763caf-a545-4eb3-9565-a3a06bdf9ec3

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/44763caf-a545-4eb3-9565-a3a06bdf9ec3