Postępowanie dotyczące budowy drogi w Smolnie Wielkim


12 stycznia 2022 | Aktualności

W dniu 11 stycznia 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) dotyczące budowy drogi w Smolnie Wielkim.

Materiały dotyczące postępowania znajdują się na stronie miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
ID Postępowania: 006aa7ec-8aa0-477d-bb9d-6d999284e2ab

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/006aa7ec-8aa0-477d-bb9d-6d999284e2ab