Postępowanie dotyczące budowy drogi w Dąbrówce


28 stycznia 2022 | Aktualności

W dniu 28 stycznia 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) dotyczące budowy drogi w Dąbrówce.

Materiały dotyczące postępowania znajdują się na stronie miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
ID Postępowania: ab02b083-798e-406c-9e46-550694f7054a

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ab02b083-798e-406c-9e46-550694f7054a