Postępowanie dotyczące budowy drogi w Chwalimiu wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 32


21 kwietnia 2022 | Aktualności

W dniu 20 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) dotyczące budowy drogi w Chwalimiu wraz z przebudową skrzyżowania.

Materiały dotyczące postępowania znajdują się na stronie miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
ID Postępowania: 643fcec2-5703-4288-a835-3b09794e5169

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/643fcec2-5703-4288-a835-3b09794e5169