Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa


7 kwietnia 2023 | Aktualności

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa dla terenów położonych w rejonie miejscowości: Smolno Wielkie, Chwalim, Kargowa, Karszyn i Dąbrówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informacja