Ponad 111 tys. zł dla gminy Kargowa w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”


8 marca 2022 | Aktualności

Informujemy, iż podpisaliśmy umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Do Gminy Kargowa trafiło wsparcie finansowe w wysokości 111 746,30 złotych w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, które zostanie przeznaczone na zadania związane z cyfryzacją. Cała kwota stanowi 100% dofinansowania, co za tym idzie Gmina nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Przyznane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zadania związane z cyfryzacją administracji publicznej, w tym poprawę cyberbezpieczeństwa.

W ramach inwestycji przewidziano realizację wydatków bezpośrednio wpisujących się w zadania opisane w obszarach merytorycznych określonych w regulaminie konkursu grantowego Cyfrowa Gmina. Są to: Cyfryzacja urzędów JST (fakultatywny), Edukacja Cyfrowa dla JST (fakultatywny) oraz Cyberbezpieczeństwo (obligatoryjny).

W ramach projektu zaplanowano doposażenie serwerowni poprzez zakup niezbędnych urządzeń serwerowych oraz sieciowych. Dodatkowo w ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano realizację usług szkoleniowych w zakresie szkoleń dla kadry IT w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. W ramach obszaru Cyberbezpieczeństwo przewidziano obligatoryjny zakup usługi przeprowadzenia diagnozy bezpieczeństwa oraz dodatkowe usługi doradcze dotyczące wsparcia urzędu w zakresie oceny zapotrzebowania JST w zakresie wydatków w ramach grantu oraz przygotowania opisów przedmiotu zamówienia na etapie realizacji grantu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycji zostanie ona zrealizowana nie później niż do czerwca 2023 roku.