Pokój nr 3 – Podatki


Wioletta Łukomska – Wymiar podatków
Barbara Janczałek – Księgowość podatkowa
Pod podanym linkiem dostępne są karty usług oraz wnioski dotyczące ww. stanowisk: https://bip.kargowa.pl/593/Podatki_i_oplaty/