Podziękowania


29 maja 2024 | Aktualności

W ubiegłą niedzielę wielu mieszkańców Kargowej przeżywało trudne chwile związane z podtopieniami powstałymi w wyniku ulewnych deszczy.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej, w Smolnie Wielkim oraz Państwowej Straży Pożarnej JRG w Sulechowie za okazaną pomoc w walce z żywiołem.
Wyrażam wielkie uznanie dla szybkich i skutecznych działań podjętych przez wszystkie służby, dzięki czemu udało się zmniejszyć straty materialne związane z zalaniem domostw i ulic.
Dziękuję Państwu za zaangażowanie, solidarność, włożony wysiłek i poświęcenie. Taka postawa świadczy o wyjątkowej wrażliwości na los innych ludzi i chęci okazania im pomocy.

Z wyrazami szacunku
/-/ Marta Paron
Burmistrz Kargowej