Podpisaliśmy umowę na opracowanie projektów szatni i hali sportowej


22 lutego 2023 | Aktualności

Image by upklyak on Freepik

W wyniku decyzji radnych ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę szatni  piłkarskiej i pełnowymiarowej hali sportowej. Łącznie wpłynęło osiem ofert na kwoty od 356.700 zł do 1.660 tysięcy zł. 15 lutego br. podpisałem umowę z firmą, która wygrała przetarg  – Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym „Ekobud” s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Domosin Drugi 89 B, na realizację dwóch projektów, budowy szatni i odrębnie budowy hali sportowej oraz zaprojektowaniu bieżni z ośmioma torami i trybunami na 600 miejsc, na działce na stadionie miejskim, obok boiska piłkarskiego, na kwotę 356.700 zł. W pierwszym etapie projektanci przedstawią wariantową koncepcję architektoniczno-przestrzenną proponowanych rozwiązań. Po akceptacji i wyborze koncepcji projektanci w ciągu 6 miesięcy opracują projekt szatni, a po upływie 12 miesięcy złożą gotowy projekt hali sportowej, obiektu z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, trybunami na 400 miejsc, siłownią, salą fitness, częścią gastronomiczną i kręgielnią z czterema torami.

O ile na szatnię nas stać, to dokumentacja hali sportowej będzie dokumentem na przysłowiową półkę, a inwestycja jest melodią dalekiej przyszłości. Tym bardziej, że inwestycja ta nie została poprzedzona analizami przedprojektowymi oraz nie była przedmiotem konsultacji społecznych i nie jest priorytetem w kontekście opracowanej nowej strategii rozwoju gminy, przyjętej uchwałą Rady Miejskiej we wrześniu ubiegłego roku. Bardzo dyskusyjna jest również lokalizacja obiektu, w dość dużej odległości od szkoły, co znacznie utrudni korzystanie podczas zajęć lekcyjnych.

Analizując dokumenty programowe nowej perspektywy finansowej nie doszukałem się możliwości sfinansowania tego przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w najbliższych latach.

Dla porównania – w ubiegłym roku miasto Nowa Sól wybudowało taką halę za kwotę ok. 32 mln zł, wyłącznie z własnych środków, nie uzyskując jakiegokolwiek wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych. Budżet Nowej Soli wynosi 230 mln zł, a Kargowej nieco ponad 30 mln zł. Oddzielnym zagadnieniem, oprócz kosztów inwestycji, pozostaje sprawa kosztów eksploatacji i utrzymania takiego obiektu, w świetle innych, ważniejszych zadań gminy, chociażby uporządkowania gospodarki ściekowej – budowy oczyszczalni ścieków lub odprowadzenia nieczystości ciekłych do Wolsztyna.

Dalsze losy obydwu projektów rozstrzygną się do 15 kwietnia, kiedy autor projektu przedłoży nam koncepcję architektoniczno-przestrzenną planowanych obiektów.