Pieniądze na oczyszczalnię?


28 lutego 2023 | Aktualności

W związku z wypowiedzią radnej Pani Jadwigi Onoszko na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2023 r, „pieniądze wcale nie musiały być odesłane”, dotyczącej zwrotu środków finansowych przyznanych umową z Urzędem Marszałkowskim z dn. 27 marca 2018 roku na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Kargowa wraz z budową kolektora tłocznego i modernizację pompownie ścieków”, wyjaśniam, że konkluzja jest zupełnie nieprawdziwa. Pieniądze przypisane były wyłącznie do zadania zlokalizowanego na działkach, na których zaplanowano budowę oczyszczalni. Decyzja o lokalizacji inwestycji zapadła  17 lutego 2014 roku, kiedy to radni uchwałą nr 0007.313.2014 wyznaczyli obszar aglomeracji, przesądzając o lokalizacji oczyszczalni w starym miejscu. Środki wywalczone na budowę nowej oczyszczalni ścieków w 2017 roku, potwierdza umowa z Urzędem Marszałkowskim nr RPLB.04.03.00-0032/17-00, z 27 marca 2018 roku, na dofinansowanie budowy oczyszczalni wraz z budową kolektora tłocznego i modernizację przepompowni ścieków – (patrz załączniki). Odstąpienie od budowy oczyszczalni, spowodowane stanowiskiem Rady Miejskiej 21 marca 2019 roku, w sprawie nie wyrażenia zgody na budowę w starej lokalizacji, stało się powodem rozwiązania umowy z Urzędem Marszałkowskim. Załączone kserokopie umowy na dofinansowanie inwestycji kwotą 9.795.151,48 zł potwierdzają przypisanie środków do konkretnych działek, ujętych w wymienionych księgach wieczystych.

Tak więc dofinansowanie o które staraliśmy się dwa lata, niestety przepadło. Stwierdzenie radnej Pani Jadwigi Onoszko jest niezgodne ze stanem faktycznym i wprowadziło mieszkańców w błąd.

Załączniki

  1. Skan umowy 1
  2. Skan umowy 2

Jerzy Fabiś
Burmistrz Kargowej