Pani Stanisława Antoniewicz od 36 lat nieprzerwanie pełni funkcję sołtysa


20 września 2022 | Aktualności

19 września podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Jerzy Fabiś wręczył kwiaty wraz z upominkiem pani Stanisławie Antoniewicz świętującej jubileusz 36 lecia pracy sołtysa. Do życzeń dołączyli się obecni na sesji przewodniczący rady miejskiej Łukasz Pokorski oraz radni i sołtysi.
Pani Stanisława jest znanym, lubianym i szanowanym sołtysem od lipca 1986 r. Cieszy się bezgranicznym zaufaniem mieszkańców, a także jest dobrym gospodarzem, godnie reprezentującym mieszkańców wsi Smolno Małe we wszystkich sprawach przed lokalną władzą. Pani Sołtys wykazała się ogromnym osobistym zaangażowaniem w powstanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Smolnie Małym. Dzięki determinacji pani Stanisławy świetlica została wybudowana i oddana w użytkowanie w 2021 roku. Za szczególne zasługi dla społeczności sołectwa Smolno Małe, związane z pełnioną funkcją sołtysa, Rada Miejska w Kargowej nadała Pani Stanisławie tytuł „Zasłużony dla Gminy Kargowa”. Przez dwie kolejne kadencje, w latach 1984 – 1990, piastowała mandat radnej Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kargowej, będąc członkiem Komisji Zaopatrzenia, Produkcji Rolnej i Usług RN MiG oraz członkiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska RN MiG.
Gratulując osiągnięć, życzymy Pani Stanisławo wielu sukcesów na niwie społecznej, radości z wykonywanej pracy na rzecz Małej Ojczyzny oraz dużo zdrowia.