Pani Anna Wierzbińska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej, przeszła na zasłużoną emeryturę


10 stycznia 2022 | Aktualności

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Z końcem 2021 r. Pani Anna Wierzbińska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej, przeszła na zasłużoną emeryturę.

W swoim 42 letnim stażu pracy przez 31 lat pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kargowej udzielając pomocy niezliczonym osobom i rodzinom, które zetknęły się w życiu z problemami i niejednokrotnie dramatami, których nie były w stanie rozwiązać własnymi siłami. Pod kierownictwem pani Anny Wierzbińskiej OPS w Kargowej zrealizował wiele projektów, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania osób potrzebujących pomocy. Pani Anna przez 19 lat pełniła funkcje kierownika OPS w Kargowej.

Pani Annie serdecznie dziękujemy i składamy wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w pełnieniu ważnej roli jaką jest praca na rzecz drugiego człowieka. Życzymy Pani dużo zdrowia, realizacji planów i marzeń. Niech czas spędzony na emeryturze będzie pełen radości i spokoju.

Od 1 stycznia 2022 r. funkcję kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej pełni Pani Arleta Augustyniak wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia naboru na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej. Nowej kierownik życzymy powodzenia i wytrwałości oraz wielu sukcesów w pracy.