Oszczędzać energię?


31 stycznia 2023 | Aktualności

W grudniu ubiegłego roku rozpoczęliśmy częściowe wyłączanie oświetlenia ulicznego, poprzez odłączenie części opraw oświetleniowych na najmniej uczęszczanych drogach gminnych, a więc ul. Polnej, Lipowej, Łąkowej, ścieżce rowerowej do Chwalimia oraz całkowicie w parku miejskim, a także na skateparku i toru do jazdy rowerem pamptracku. Pomimo, że na tych ulicach częściowo zamontowane są już energooszczędne oprawy oświetleniowe LED, to jednak ze względu na ich dużą liczbę na długich odcinkach dróg, wyłączenie wygenerowało oszczędności. Należy dodać, że w pozostałych miejscowościach gminy oprawy oświetleniowe zamontowane są na co drugim bądź co trzecim słupie linii elektroenergetycznych Enea Operator i jest to w pełni akceptowane przez mieszkańców.
Szukanie oszczędności finansowych jest prawem i obowiązkiem każdego gospodarza. Koszty energii drastycznie rosną. Rok do roku wzrosły prawie dwukrotnie. Jednak część mieszkańców z dezaprobatą przyjęła nasze rozwiązania szukania oszczędności, pisząc niewybredne komentarze w mediach społecznościowych. W związku z powyższym i po konsultacji z radnymi odstąpiłem od dalszego wyłączania części opraw na innych ulicach, jednocześnie włączyliśmy oświetlenie na ulicy Polnej, Łąkowej, Lipowej, na ścieżce rowerowej koło Nestle i ścieżce do Chwalimia.
W poszukiwaniu oszczędności nie tylko ograniczamy ilość świecących opraw ale również je wymieniamy na nowe typu LED. Wymieniliśmy już oprawy na ulicy Sulechowskiej, 27 Stycznia, Rynek, Wolsztyńskiej, Zamieście, Kościuszki, Dolnej, Babimojskiej. Planujemy kontynuację wymiany opraw również w tym roku.
Na marginesie, jak ma się szukanie przez nas oszczędności w oświetleniu, do decyzji radnych o przeznaczeniu kwoty 400 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej na szatnię piłkarską i odrębnie na halę sportowo-widowiskową ??? Szatnia piłkarska jest bardzo potrzebna i na szatnię nas stać. Natomiast hala sportowo-widowiskowa to melodia dalekiej przyszłości. Tym bardziej, że inwestycja ta nie została poprzedzona analizami przedprojektowymi oraz nie była przedmiotem konsultacji społecznych i nie jest priorytetem w kontekście opracowanej nowej strategii rozwoju gminy, przyjętej uchwałą Rady Miejskiej we wrześniu ubiegłego roku. Bardzo dyskusyjna jest również lokalizacja obiektu, w dość dużej odległości od szkoły, co znacznie utrudni korzystanie podczas zajęć lekcyjnych. Analizując dokumenty programowe nowej perspektywy finansowej nie doszukałem się możliwości sfinansowania tego przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w najbliższych latach. Obawiam się, że projekt hali sportowo-widowiskowej będzie dokumentem na półkę. Dla porównania – w ubiegłym roku miasto Nowa Sól wybudowało taką halę za kwotę ok. 30 mln zł, wyłącznie z własnych środków, nie uzyskując jakiegokolwiek wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych. Budżet Nowej Soli wynosi 230 mln zł, a Kargowej nieco ponad 30 mln zł. Oddzielnym zagadnieniem pozostaje sprawa kosztów eksploatacji i utrzymania takiego obiektu.
Dlatego rodzi się pytanie – czy oszczędzać?

Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej