OSP Stary Jaromierz uzyskała dotacje z NFOŚiGW


1 lipca 2022 | Aktualności

Ochotnicza Staż Pożarna w Starym Jaromierzu uzyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu finansowanie służb ratowniczych cz.2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenie jednostek OSP na zadanie pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu – środków ochrony indywidualnej”, na kwotę 12 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono 2 hełmy bojowe oraz dwa komplety ubrań specjalnych. Ogólna wartość zadania wyniosła 13 320,00 zł.