“Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022


4 marca 2022 | Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowej” – edycja 2022 adresowany jest;
• do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
• do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS),
• usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Więcej oraz druki do pobrania na http://ops.kargowa.pl/index.php/122-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022