Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok


28 grudnia 2021 | Aktualności

Burmistrz Kargowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

Do pobrania: