OGŁOSZENIE O OGRANICZENIU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W KARGOWEJ


10 stycznia 2022 | Aktualności

OGŁOSZENIE O OGRANICZENIU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W KARGOWEJ

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, mając na celu ograniczenie ryzyka zakażenia informuję, iż od dnia 9 grudnia 2021 r. do odwołania Urząd Miejski w Kargowej wprowadza ograniczenia dla interesantów. Sprawy należy załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pomocą skrzynki umieszczonej na drzwiach budynku urzędu. Wyjątkiem są sprawy wymagające osobistego stawiennictwa.

Bezpłatne porady prawne odbywać się będą telefonicznie lub mailowo po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr tel 68 45 35 201.

 • Od dnia 9 grudnia 2021 r. do odwołania Urząd Miejski w Kargowej co do zasady jest nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy.
 • Kontakt z urzędnikami jest możliwy elektronicznie lub telefonicznie pod nr tel.
  68 35 25 131.
 • Zachęcamy do załatwiania spraw przez ePUAP.
  Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej (lista banków https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp), bez konieczności wizyty w urzędzie.
 • Więcej informacji: https://bip.kargowa.pl/180/Elektroniczna_Skrzynka_Podawcza/
 • Opłatę skarbową można uiszczać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Kargowej nr 98 9673 1020 0020 0200 0114 0002 a potwierdzenie dokonania opłaty załączyć do wniosku.
 • Na stronie https://obywatel.gov.pl/ dostępne są usługi realizowane drogą elektroniczną w szczególności związane z dowodami osobistymi, meldunkami, rejestrem wyborców oraz Urzędem Stanu Cywilnego.
 • W przypadku braku możliwości złożenia pisma w formie elektronicznej: pisma można składać w wersji papierowej;
  • wrzucając do wystawionej skrzynki na drzwiach Urzędu Miejskiego w Kargowej (Uwaga! nie dotyczy to pism w sprawach załatwianych osobiście, np. wniosku o dowód osobisty, zgłoszenie zgonu);
  • w wyjątkowych uzgodnionych wcześniej z właściwą komórką organizacyjną wypadkach możliwe jest osobiste złożenie dokumentów na parterze w budynku urzędu w specjalnie wyznaczonym miejscu; może tam przebywać tylko 1 interesant.
 • Na pismach wrzucanych do skrzynki lub składanych osobiście proszę podać nr tel. kontaktowego i/lub adres email.
 • Centrala Urzędu Miejskiego w Kargowej: 68 35 25 131.
 • Ogólny adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego: urzad@kargowa.pl
 • Elektroniczna skrzynka podawcza urzędu na platformie ePUAP adres: /l5r6d3m9g1/skrytka

Burmistrz Kargowej

(-) Jerzy Fabiś