Ogłoszenie o możliwości zaopiniowania projektu uchwały


16 stycznia 2023 | Aktualności

Ogłoszenie o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2023 roku.

  1. Ogłoszenie
  2. Projekt uchwały