Ogłoszenie o możliwości zaopiniowania projektu uchwały


4 lutego 2022 | Aktualności

Ogłoszenie o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2022 roku.