Ogłoszenie!!!


19 października 2022 | Aktualności

Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych osób zakupem węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego w celu ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy.
Zgodnie z projektem ustawy z dnia 11 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, do dokonania zakupu preferencyjnego w ilości do 1,5 tony w 2022 r. jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
Zgłoszenia przyjmowane są niezwłocznie, nie później niż do 21 października 2022 r. do godz. 10.00, w Urzędzie Miejskim w Kargowej, I piętro – sekretariat lub pod numerem telefonu 68 35 25 131. Pierwsze zapotrzebowanie na węgiel kamienny gmina ma obowiązek przekazać do LUW w Gorzowie Wlkp. dnia 21 października 2022 roku.