Oddaj krew i uratuj życie !


27 września 2022 | Aktualności

W dniu 21 września 2022 roku ponownie odwiedził Kargowę mobilny punkt poboru krwi. Zgłosiło się chętnych 20 osób, ale krew mogło oddać 15 osób. Pobrano 6 litrów i 750 mililitrów krwi. Składamy gorące słowa podziękowania i wyrazy szacunku za bezinteresowny dar w imieniu tych wszystkich, którym krew dawców przywróci zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Gmina Kargowa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry zachęcają do dalszej pomocy innym.
Dziękujemy i serdecznie zapraszamy!