Oddaj krew i uratuj życie!


11 maja 2022 | Aktualności

W dniu 10 maja 2022 roku ponownie odwiedził Kargowę mobilny punkt poboru krwi. Zgłosiło się chętnych 16 osób, ale krew mogło oddać 8 osób. Pobrano 3600 ml krwi pełnej. Składamy gorące słowa podziękowania i wyrazy szacunku za bezinteresowny dar w imieniu tych wszystkich, którym krew dawców przywróci zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Gmina Kargowa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry zachęcają do dalszej pomocy innym.

Pamiętajmy że, łączy nas krew, która ratuje życie bo tętni w nas dobro. Dziękujemy i serdecznie zapraszamy!