Oddaj krew i uratuj życie !


9 lutego 2022 | Aktualności

W dniu 2 lutego po raz pierwszy w tym roku odwiedził Kargowę mobilny punkt poboru krwi. Zgłosiło się chętnych 20 osób, ale krew mogło oddać 15 osób. Pobrano 6750 ml krwi pełnej. Składamy gorące słowa podziękowania i wyrazy szacunku za bezinteresowny dar w imieniu tych wszystkich, którym krew dawców przywróci zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Kierujemy również podziękowania dla tych osób, które chciały oddać krew, ale z różnych przyczyn nie mogły tego uczynić. Gmina Kargowa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry zachęcają do dalszej pomocy innym.
Dziękujemy i serdecznie zapraszamy!