Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego


13 października 2023 | Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 314 w m . Kargowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej”.

Obwieszczenie