Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego


12 sierpnia 2022 | Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.66.2022.EWas dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa DN 150 na odcinku ZZU KIełpiny – SRP Kargowa – etap I do granicy województwa lubuskiego do SRP Kargowa wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa relacji Nowe Tłoki-Sulechów.

Treść obwieszczenia