OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa


17 czerwca 2024 | Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań