OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania


18 stycznia 2022 | Aktualności

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębie geodezyjnym 1 miasta Kargowa.

Więcej informacji na www.bip.kargowa.pl

Obwieszczenie