Obwieszczenie Burmistrza Kargowej


20 lutego 2023 | Aktualności

Obwieszczenie Burmistrza Kargowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa dla terenów położonych w rejonie miejscowości: Smolno Wielkie, Chwalim, Kargowa, Karszyn i Dąbrówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko..

Obwieszczenie Burmistrza Kargowej