Obwieszczenie Burmistrza Kargowej


25 lutego 2022 | Aktualności

Obwieszczenie Burmistrza Kargowej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym 1 miasta Kargowa, Wojnowo
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegóły na www.bip.kargowa.pl